ul. Górskiego 4, Warszawa || +48 797 433 002 || info@multiocalenie.org.plamulti

Zakończone projekty

Projekt przeciwdziała dyskryminacji i reaguje na akty agresji oraz dyskryminacji wymierzane w stosunku do cudzoziemców, mniejszości narodowych i religijnych. Wzmacnia Policję w kwalifikowaniu przestępstw z nienawiści i wzmocnia jej rolę w eliminacji patologicznych zachowań dyskryminacyjnych, w tym antysemickich i antyislamskich.

Projekt “Qulturalne Krynki” zakłada zrealizowanie trzech wyjazdów tematycznych do Warszawy, dla dzieci i młodzieży z miejscowości Krynki w województwie podlaskim. Krynki to obszar pozbawiony dostępu do dóbr kultury, a tamtejsza młodzież nie ma możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. Działania w projekcie zostały zaplanowane w taki sposób, aby nie tylko umożliwić młodzieży wizytę w stolicy, ale również na podstawie tego, co w Warszawie zobaczą i przeżyją, zachęcić do czynnego uczestnictwa w warsztatach kulturalnych, które również organizujemy w ramach projektu.

Projekt „Viva Podlasie!” finansuje Urząd marszałka Województwa Podlaskiego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących gminy Szudziałowo i Krynki (powiat sokólski), jak również do ich rodziców i dziadków.

Eksport żywności z EU do Rosji przez Białoruś We wrześniu 2014 roku Unia Europejska wprowadziła sankcje względem rosyjskich urzędników oraz przedsiębiorstw. W ich rezultacie, Rosja wprowadziła własne sankcje w stosunku do części krajów Unii Europejskiej. Od października 2014 r. poprzez m.in. Białoruś rozpoczął się masowy reeksport produktów rolno-spożywczych.

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji2” jest kontynuacją naszego projektu realizowanego w 2015 r. – prezentowanie w szkołach na terenie całego kraju mobilnej wystawy dotyczącej losów polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w latach 1936 – 1940. Było to działanie skierowane do społeczeństwa polskiego, które bardzo mało wie na temat ogromnych fal deportacji, które dotknęły nasz naród. Z naszego doświadczenia wynika, iż Polacy nie do końca rozumieją, kim jest repatriant i z jakiego powodu przyjeżdża do Polski. Projekt był współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski.

Projekt ma za zadanie pogłębienie praktycznej znajomości języka polskiego przez przedstawicieli młodzieży polonijnej z Polskiej Szkoły im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi (Gruzja), organizacji polonijnych w Armenii (Związek Polaków w Armenii „Polonia”, „Dom Polski”, ,,Polska Rodzina”) na wakacyjnym wypoczynku w ciekawym historycznie oraz kulturowo regionie Polski - na Pojezierzu Gostynińskim.

Projekt „Wakacje z językiem polskim” jest skierowany do dzieci ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą zamieszkujących Warszawę i aglomerację warszawską, oraz do ich rodziców, a także do ich polskich kolegów, nauczycieli i polskich rodziców. Działania projektowe zostały wszechstronnie dobrane, by posłużyć integracji, wzajemnemu poznawaniu się i rozwijaniu pozytywnych relacji, oraz kontaktów w szkołach w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.

Projekt “Inny Punkt Widzenia” zakłada przeprowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych (Kruszyniany – wieś tatarska) interaktywnych warsztatów antydyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy SG zajmujących się tematyką cudzoziemską.

Projekt trafi do cudzoziemek, które w Polsce złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Nasz projekt ma wytłumaczyć matkom cudzoziemkom, czego potrzebują ich dzieci w pierwszych 1000 dniach życia.

Projekt zakłada realizację działań dla kobiet cudzoziemek z różnych krajów, które wraz z dziećmi mieszkają w Warszawie. W projekcie WCI Fundacja pragnie objąć działaniami kobiety – mieszkanki różnych rejonów naszego miasta. W ramach projektu działa Warszawski Punkt Integracyjny dla Cudzoziemek, w którym kobiety mogą korzystać z kompleksowej pomocy mającej na celu zarówno rozwiązywania bieżących problemów cudzoziemek, jak i długofalowe działania zmierzające do integracji kobiet ze społecznością lokalną Warszawy.

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd