ul. Słowackiego 22, lokal 3, domofon numer 3, Warszawa || +48226350898 || info@multiocalenie.org.plamulti

Zakończone projekty

Miesiąc na świecie Skutki  kryzysu walutowego u sąsiadów na Wschodzie Te Święta nie dla wszystkich  będą wesołe i syte. Szczególnie dla ludności w państwach za naszą wschodnią granicą, gdzie daje się we znaki rosyjski kryzys walutowy.  18 grudnia 2014 r. prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zaproponował, aby wymiana handlowa opierała się […]

Miesiąc na Świecie Kazachstan 1 stycznia 2015 r. rozpocznie działalność Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Kazachstan będzie drugim – po Rosji – najważniejszym państwem tej organizacji. Perspektywicznie możliwym jest, że ta organizacja stworzy szansę szybszego rozwoju gospodarczego całego obszaru. Jednak Kazachstan – największe państwo Azji Centralnej – stoi przed poważnymi wyzwaniami dla […]

Miesiąc na świecie Powstanie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej 10 października 2014 r. likwidacji uległa  Euroazjatyckiej Wspólnota Gospodarcza. Formalnie od 1 stycznia 2015 r. rozpocznie swoją działalność Euroazjatycka Unia Gospodarcza, której celem ma być ścisła integracja gospodarcza państw członkowskich – na wzór Unii Europejskiej, czyli: wspólna waluta, wspólna polityka celna, swobodny przepływ […]

Analiza porozumienia z Mińska 5 września 2014 r.ukraina_www.solidarnoscukraina.pl. 5 września 2014 r. w Mińsku zostało podpisane porozumienie o przerwaniu ognia pomiędzy Ukrainą (Leonid Kuczma), a Rosją (Michaił Zurabow – Ambasador Rosji w Kijowie), tzw. Doniecką Republiką Ludową (Aleksander Zacharczenko) i tzw. Ługańską Republiką Ludową (Aleksiej Kariakin) oraz przy udziale OBWE (Heidi Tagliavini). Formalnie oznacza to określenie podstaw dla przyszłych relacji politycznych wewnątrz Ukrainy, wpływu Rosji na sytuację polityczną Ukrainy, a także wpływu Unii Europejskiej na zachodzące na Ukrainie wydarzenia. To porozumienie – jeśli będzie respektowane – zakłada, że Ukraina stanie się państwem uznającym autonomiczny charakter obwodu donieckiego i ługańskiego (do 2014 r. jedynie Krym(!) posiadał autonomię).

Projekt „Po torach dziejów – od deportacji do repatriacji2” jest kontynuacją naszego projektu realizowanego w 2015 r. – prezentowanie w szkołach na terenie całego kraju mobilnej wystawy dotyczącej losów polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w latach 1936 – 1940. Było to działanie skierowane do społeczeństwa polskiego, które bardzo mało wie na temat ogromnych fal deportacji, które dotknęły nasz naród. Z naszego doświadczenia wynika, iż Polacy nie do końca rozumieją, kim jest repatriant i z jakiego powodu przyjeżdża do Polski. Projekt był współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski.

Projekt ma za zadanie pogłębienie praktycznej znajomości języka polskiego przez przedstawicieli młodzieży polonijnej z Polskiej Szkoły im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi (Gruzja), organizacji polonijnych w Armenii (Związek Polaków w Armenii „Polonia”, „Dom Polski”, ,,Polska Rodzina”) na wakacyjnym wypoczynku w ciekawym historycznie oraz kulturowo regionie Polski - na Pojezierzu Gostynińskim.

Projekt „Wakacje z językiem polskim” jest skierowany do dzieci ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą zamieszkujących Warszawę i aglomerację warszawską, oraz do ich rodziców, a także do ich polskich kolegów, nauczycieli i polskich rodziców. Działania projektowe zostały wszechstronnie dobrane, by posłużyć integracji, wzajemnemu poznawaniu się i rozwijaniu pozytywnych relacji, oraz kontaktów w szkołach w Warszawie i aglomeracji warszawskiej, do których uczęszczają dzieci uchodźcze.

Projekt “Inny Punkt Widzenia” zakłada przeprowadzenie stacjonarnych i wyjazdowych (Kruszyniany – wieś tatarska) interaktywnych warsztatów antydyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy SG zajmujących się tematyką cudzoziemską.

Projekt trafi do cudzoziemek, które w Polsce złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Nasz projekt ma wytłumaczyć matkom cudzoziemkom, czego potrzebują ich dzieci w pierwszych 1000 dniach życia.

Projekt zakłada realizację działań dla kobiet cudzoziemek z różnych krajów, które wraz z dziećmi mieszkają w Warszawie. W projekcie WCI Fundacja pragnie objąć działaniami kobiety – mieszkanki różnych rejonów naszego miasta. W ramach projektu działa Warszawski Punkt Integracyjny dla Cudzoziemek, w którym kobiety mogą korzystać z kompleksowej pomocy mającej na celu zarówno rozwiązywania bieżących problemów cudzoziemek, jak i długofalowe działania zmierzające do integracji kobiet ze społecznością lokalną Warszawy.

 
Our website is protected by DMC Firewall!